Skip links

Metsa majandamine

Millal on õige aeg raie teostamiseks?

Millal on sinu mets küps ja mis on sinu metsa eesmärgid? Raietööde planeerimine oma metsakinnistul on oluline otsus, mille puhul tuleb arvestada mitmeid tegureid, sealhulgas metsaküpsust. Metsaküpsus viitab hetkele, mil puud on saavutanud oma optimaalse kasvu ja väärtuse, olles sobilikud majanduslikuks kasutamiseks. Õige aeg raietöödeks

Ürask: Metsade vaikne hävitaja

Kes on ürask? Ürask on pisike (kõigest 3-4 mm pikkune), kuid märkimisväärse mõjuga kahjur, kes on kurikuulus oma võime poolest tekitada ulatuslikke metsakahjustusi, eriti kuusepuistutele. Üraski elutsükkel saab alguse, kui emane ürask puurib puukoore alla käigu munemiseks. Munadest kooruvad vastsed, kes toituvad puukoorest ja floeemist,