Skip links

Millal tasub kaaluda oma metsakinnistu müümist?

Otsus metsakinnistut müüa on tihti mitmetahuline, selle mõjutajateks on mitmed tegurid, ulatudes isiklikest majanduslikest olukordadest kuni individuaalsete eesmärkide ja vajadusteni.

Kuna iga metsakinnistu ja selle omaniku olukord on ainulaadne, on oluline hoolikalt kaaluda kõiki asjaolusid. Vajadusel soovitame konsulteerida ekspertidega, et tagada teadlik ja tulus otsus. Meie meeskond on siin, et pakkuda teile igakülgset tuge, asjatundlikku nõu ja samm-sammulist juhendamist läbi kogu protsessi.

Siin on mõned põhjused, miks metsakinnistu müümine võib olla parim lahendus

Pärandvara

Oled saanud metsa pärandusena ja sul puuduvad oskused või aeg metsa majandamisega ise tegeleda.

Elukorralduse muutused

Oled kolimas teise regiooni, jäämas pensionile või saamas perelisa. Selliseid suured muutused nõuavad kohanemist ja mets ei pruugi olla üks sinu prioriteetidest.

Ajapuudus

Metsa majandamine nõuab pühendumist ja aega. Kui sul ei ole piisavalt aega metsa eest hoolitsemiseks, võib müük olla mõistlik samm.

Majanduslik põhjus

Metsakinnistu müük on hea lahendus, kui vajad suuremat summat raha või soovite investeerida mujale.

Kuidas metsakinnistu müük toimub?

Otsus müüa

Võtsid vastu kaalutletud otsuste oma metsakinnistu müümiseks.

Metsa hindamine

Meie ekspert käib sinu metsas kohapeal, hindab metsa tagavara ja selle väärtust ning määrab õiglase hinna.

Läbirääkimised

Lepime kokku hinnas ja müügitingimustes.

Müügilepingu sõlmimine

Peale läbirääkimisi sõlmimine notari juures müügilepingu. Tehingu eest tasumine käib läbi notari deposiitkonto, et tagada turvaline tehing mõlemale osapoolele.

Notariaalsed toimingud

Notar kontrollib müüja omandiõigust, koormatisi ja muud olulist dokumentatsiooni.

Tehingu lõpetamine

Pärast notariaalseid toiminguid kantakse metsakinnistu kinnistu registriosakonnas meie nimele ja raha vabastatakse deposiitkontolt teie pangakontole.

Korduma kippuvad küsimused

Metsakinnistu väärtuse määramine on keeruline protsess, mis hõlmab mitmeid tegureid:

 • Kasvav metsatagavara: Metsa peamiseks väärtuseks on selles kasvav metsatagavara, mida hinnatakse puuliikide, vanuse, suuruse, tiheduse ja tervisliku seisundi alusel.
 • Kinnistu suurus: Suuremad kinnistud on väärtuslikumad, sest seal on võimalik toota rohkem metsamaterjali 
 • Asukoht: Metsa asukoht on selle väärtuse oluline määraja. Näiteks mõjutavad metsamaterjali kokkuostupunktide kaugus ja ligipääsetavus metsakinnistule raietööde kestust ning majandamiskulusid.  
 • Kasvu boniteet: See näitaja mõõdab metsa võimekust toota puitu teatud aja jooksul. Kõrgem boniteet näitab potentsiaalselt suuremat metsakasvu ja seega suuremat väärtust. 
 • Metsa seisukord: Metsa tervis ja üldine seisukord mõjutavad otseselt selle väärtust. Terve ja nõuetekohaselt hooldatud metsal on suurem tootlikkus ja väärtus 
 • Takseerkirjeldus: Metsakinnistu väärtuse hindamisel koostatakse takseerkirjeldus, mille koostab tegevusloaga taksaator või metsakorraldaja. See dokument annab ülevaate metsa olulistest omadustest ja võimaldab metsa väärtuse umbkaudset määramist. 

Metsakinnistu müügiga kaasnevad maksud ja kulud sõltuvad mitmest tegurist, näiteks müügihinnast, müügi tüübist. Siin on peamised maksud ja tasud, mis võivad müügi käigus tekkida: 

 • Tulumaks:  Metsakinnistu müügist saadud tulu maksustatav 20% määraga tulumaksuga Eestis.  Maksustatakse ainult kasumit ehk müügihinna ja soetamiskulu vahe. 
 • Notaritasud: Kinnistu müügitehingud vormistakse ainult notariaalselt, notaritasud sõltuvad tehingu väärtusest ja notari poolt osutatavatest teenustest. 
 • Metsamajandamise kulu tagastamine: Kui sa oled teinud oma metsa majandamiseks kulutusi, siis saad need kulud oma kausmis maha arvestada.

Metsa müümisel koos kinnistuga kaasneb maksukohtus tulumaksu näol, mis on 20%. Mahaarvamiseks kuuluvad kõik kulutused, mis on tehtud selle metsakinnistu majandamisel. 

Looduskaitselised piirangud mõjutavad kinnistu väärtust mitmel moel: 

 • Kasutuspiirangud: Looduskaitselised piirangud kehtestavad kinnistule kasutuspiiranguid, näiteks metsaraie või ehitustegevuse osas. See vähendab kinnistu kasutamise paindlikkust ja seega mõjutada selle majanduslikku väärtust. 
 • Maakasutuse muudatused: Looduskaitseliste piirangute tõttu võib olla vajalik muuta kinnistu maakasutusplaane ja -otstarvet.
 • Bürokraatia ja lubade saamine: Kui kinnistul on looduskaitselisi piiranguid, võib vajalikuks osutuda lisalubade taotlemine ja bürokraatia läbimine. See võib suurendada tehingu keerukust ja tekitada täiendavaid kulusid, mis võivad omakorda mõjutada kinnistu väärtust. 
 • Positiivne maine ja keskkonnahoid: Teisalt võib kinnistul olev looduskaitseline väärtus suurendada selle atraktiivsust keskkonnateadlike ostjate silmis. Kui kinnistu on osa looduskaitsealast või sellel on unikaalne loodusväärtus, võib see suurendada kinnistu väärtust nende jaoks, kes hindavad keskkonnahoidu ja looduslikku mitmekesisust. 
 • Mõju lähialadele:  Kinnistul olevad looduskaitselised piirangud võivad mõjutada ka lähialasid ja naaberkinnistuid. See võib omakorda mõjutada nende kinnistute väärtust, kuna piirangud võivad laieneda ka neile. 

Mõju kinnistu väärtusele sõltub suuresti konkreetsetest piirangutest ja nende rakendamise viisist. On oluline, et müüja ja ostja oleksid teadlikud looduskaitseliste piirangute mõjust ning uuriksid põhjalikult kõiki võimalikest loodukaitselistest piirangutest.  

 

Tee hinnapäring juba täna!

Võtame sinuga 1-2 tööpäeva jooksul ühendust